OpavaNet

Společnost OpavaNet a.s. realizuje projekt „IS pro automatizaci procesů firmy OpavaNet“ 2.2 ITP03/052 v rámci OPPI


EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI


Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond?

V letech 2012–2015 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Tento projekt je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2014 bylo u firmy: OpavaNet a.s. v rámci projektu podpořeno 1 vyhrazené pracovní místo na SÚPM částkou 165.000,00 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85 %, tj. 140.250,00 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15 %, tj. 24.750,00 Kč.